WTO

World Transport Overseas je jedna od najbrže rastućih  transportno - špediterskih preduzeća u istočnoj i jugoistočnoj Evropi sa filijalama u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj.
Kompanija sprovodi integrisana logistička rešenja kroz lance snabdevanja koji su prilagođeni zahtevima korisnika. Sa preko 15 godina rada i iskusnim stručnjacima logistike, kompanija obezbeđuje inovativna i tehnološki napredna rešenja za najteže logističke izazove.
Njihova globalna mreža agenata je ključ za obezbeđivanje pravog ”od vrata do vrata” servisa kao i adekvatnog menadžmenta u savremenom lancu snabdevanja.
Kompanija veruje u razvoj dugoročnih veza sa svojim klijentima i preko svoje razgranate prodajne mreže pruža usluge individualnim korisnicima širom sveta čime obezbeđuje jedno od vodećih mesta na transportnom tržištu u regionu. 

Najbitnije o nama

World Transport Overseas Serbia D.O.O
Viline Vode , L 14-6,
11000 Beograd
Srbija

salmng@wto.rs