INFRASTRUKTURA ŽELEZNICE SRBIJE

Delatnost Društva

Pretežna delatnost Društva: Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju. Delatnost obuhvata upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, u delu održavanja javne železničke infrastrukture, organizovanja i regulisanja železničkog saobraćaja, obezbeđenja pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture svim zainteresovanim železničkim prevoznicima, kao i pravnim i fizičkim licima koja obavljaju prevoz za sopstvene potrebe, kao i zaštita javne železničke infrastrukture. Društvo obavlja delatnost od opšteg interesa, u skladu sa zakonom.


Vizija

Savremena, bezbedna i tržišno orijentisana železnica, što znači: trajno, neprekidno i kvalitetno održavanje i zaštita javne železničke infrastrukture, nesmetano korišćenje objekata železničke infrastrukture i drugih sredstava rada za železnički saobraćaj, organizovanje i regulisanje bezbednog i nesmetanog odvijanja železničkog saobraćaja uz staranje o zaštiti životne sredine u skladu sa zakonom i drugim propisima.


Mission

Upravljanje javnom železničkom infrastrukturom u Republici Srbiji, organizovanje i regulisanje železničkog saobraćaja, obezbeđenje pristupa i korišćenja javne železničke infrastrukture svim zainteresovanim železničkim prevoznicima kao i pravnim i fizičkim licima koji obavljaju prevoz za sopstvene potrebe, a koji ispunjavaju propisane uslove, izgradnja i rekonstrukcija javne železničke infrastrukture. Uspostavljanje standarda poslovanja, harmonizacija sa važećim standardima i propisima u međunarodnom železničkom saobraćaju. Uspostavljanje standarda ponašanja zaposlenih kao i obezbeđivanje racionalizovanog, kompetentnog i motivisanog osoblja.


Ciljevi

Na osnovu definisane vizije i misije, kao i započetog korporativnog restrukturiranja železnice, određeni su osnovni ciljevi Društva:

  1. uspostavljanje optimalne strukture poslovanja,
  2. povećanje interne efikasnosti,
  3. optimizacija troškova,
  4. sprovođenje aktivnosti u cilju uspostavljanje principa tržišnog poslovanja,
  5. podizanje kvaliteta infrastrukture kroz realizaciju plana investicija,
  6. povećanje profitabilnosti.

Najbitnije o nama

Infrastruktura železnice Srbije a.d.
Nemanjina 6,
11000 Beograd
Srbija

arsen.ristovic@srbrail.rs