CENTROSINERGIJA

Centrosinergija je članica poslovnog sistema Moj Kiosk grupa koji broji više od 3.700 zaposlenih i ostvaruje godišnje više od 500 miliona evra prometa. Pod okriljem Moj Kiosk grupe posluje najveći maloprodajni lanac u zemlji Moj Kiosk, i Centrosinergija, distributivno-logistička kompanija, koja se bavi pružanjem usluga distribucije i logistike i za cilj ima ostvarenje dugoročnog partnerstva sa svojim principalima kroz obezbeđivanje efikasnog i ekonomičnog plasmana robe i usluga.

Centrosinergija je ekluzivni distributer duvanskih proizvoda kompanije British American Tobacco za Srbiju, distributer Varta baterija, štampanih medija i robe široke potrošnje, SIM i Bus Plus kartica, Bus Plus dopuna za javni gradski prevoz u Beogradu i elektronskih prepaid dopuna kredita za mobilnu telefoniju. Pored distribucije, naša kompanija pruža i ceo spektar logističkih usluga i isporučuje robu na 18.000 maloprodajnih objekata.

Korišćenjem najsavremenijih tehnoloških rešenja i inovativnim pristupom, uz visoku poslovnu i radnu etiku i dobru organizaciju poslovnih procesa, Centrosinergija svojim partnerima obezbeđuje povećanje prodaje, bolju zastupljenost na tržištu i manje troškove distribucije i logistike.

Vizija, misija i vrednosti

Osnovani smo sa vizijom da postanemo nacionalni lider u oblasti distribucije, veleprodaje i logistike i to tako što ćemo vrhunskom uslugom zadovoljavati potrebe poslovnih partnera i zajednice u kojoj poslujemo, graditi poslovne odnose zasnovane na poverenju i najbolje radno okruženje za naše zaposlene, kontinuirano usavršavati poslovne procese i ulagati u razvoj i inovacije.
Sva naša dostignuća prožimaju dominantne vrednosti naše kulture – međusobno poštovanje i poverenje, integritet, lojalnost i domaćinsko ponašanje.
 

Verujemo:

  • U naše zaposlene, razvoj, napredovanje i međusobno poštovanje i poverenje.
  • U dugoročna poslovna partnerstva.
  • U nove tehnologije kao investiciju u budućnost.
  • Da se do uspeha dolazi velikom posvećenošću i ljubavlju prema onome što radite.
  • Da iskustvo i kreativnost vode ka uspešnom poslovanju.

Istrajavamo:

  • Da svoje ideje pretvaramo u realnost.
  • Da doprinosimo poslovnom uspehu naših poslovnih partnera.
  • Da se prilagođavamo zahtevima tržišta.
  • Da osluškujemo i uvažavamo potrebe kupaca.
  • Da ispunjavamo preuzete obaveze.

Najbitnije o nama

Centrosinergija D.O.O.
Beograd
Milutina Milankovića 19
11070 Novi Beograd

jelena.nikolic@centrosinergija.rs